Till våra kunder

Avisering om prisjusteringar per 1:e februari 2021

Om du istället vill läsa om prisjusteringarna som PDF: klicka här

Vår målsättning är alltid att ge våra kunder bästa möjliga pris och skapa förutsättningar för framgångsrika affärer tillsammans med er, men även att kontinuerligt förbättra produktutbudet samt att utveckla nya lösningar för att skapa kostnadssänkningar.

Vi har under 2020 haft ett mycket ovanligt år med stor osäkerhet och stora förändringar i hur vi gör affärer på internationellt plan där framförallt frakter har påverkat våra anskaffningspriser under året. Även merparten av råvarupriserna har ökat och ytterst få har minskat. Senast vi justerade våra generella kundpriser var i februari 2020.

Vi kan konstatera att det finns generella faktorer så som löner, valutor och energikostnader som framöver förändrar vår prisbild, samtidigt som vi ser att producenternas kostnader för råvaror och logistik ligger till största grund till att de i sin tur genomför justeringar på tillverkningskostnader. Höjningen som ligger på mellan +/- 0 upp till 9% på vissa varugrupper grundar sig på tre vitala faktorer:

1) Råvaror och komponenter är kraftigt upp, runt 6%, under 2020 och fortsätter påverka under 2021.
2) Transporter och energikostnader har blivit dyrare, i snitt ca 11%, vilket påverkar prisbilden över 5% .
3) Allmänna kostnadsökningar för löner på runt 2,5%.

Som ett led i detta behöver även Stål & Verktyg inför 2021 justera priserna. Vi gör som vanligt inga generella prisökningar utan sänker där vi har möjlighet och höjer där vi inte lyckats kostnadsreducera genom förhandling eller rationaliseringar.

Den största delen av våra ca 26.000 lagerlagda artiklar i Växjö påverkas av dessa justeringar. Dock har i ökat antal fall våra ansträngningar till volyminköp lett till sänkta eller bibehållna inköpspriser och vi fortsätter därför vår ambition att tillsammans med våra kunder hitta utrymme till nya prisförhandlingar med leverantörerna.
Den totala prisjusteringen till marknaden bedöms till runt 3% och de nya priserna kommer börja gälla från 2021-02-01.

Om Du har frågor eller vill ha ytterligare information är Du välkommen att kontakta Din säljare eller ansvarige på Stål & Verktyg.


Med vänlig hälsning

Henrik Löfberg
Stål & Verktyg Anno 92 AB
Verkställande direktör
070-345 97 77
henrik.lofberg@sov.se

Nyheter

Visa fler
Stäng