Kapning av stål & metaller

Vi kapar smidigt efter dina behov, både stora och små serier.

Vi erbjuder kapning av flertalet produkter i vårt sortiment:

  • Balk & stång
  • Rör & hålprofiler
  • Specialstål
  • Aluminium
  • Övriga metaller

 

Vi är rustade med både automatiska kapmaskiner och balkkapar, vilket ger oss möjlighet att effektivt anpassa oss efter dina önskemål och exakta specifikationer.

Med vår automatiserade kaputrustning kan vi snabbt och precist hantera stora serier, vilket säkerställer en effektiv och kostnadseffektiv produktionsprocess. Och vår balkkap möjliggör kapning av mindre kvantiteter och anpassade beställningar, där precision och flexibilitet är av högsta prioritet.

Kontakta vår stålavdelning

 

 

Stäng