Administration

Har du frågor om fakturor, betalningar, inköp eller vill komma i kontakt med någon av våra medarbetare?

Kontakta vår ekonomiavdelning direkt på 0470-799700

Ledning Inköp Butik

Ledning

Henrik Löfberg

VD

0703-459 777

henrik.lofberg@sov.se

Inköp

Goran Vasilevski

Strategiskt inköpschef

0703-434 880

goran.vasilevski@sohlbergs.se

Karl-Johan Andersson

Inköpare

0470 - 799 761

kj.andersson@sov.se

Butik

Tobias Jonsson

Butiksansvarig

0703-430138

tobias.jonsson@sov.se

Stäng