Utbildningar för proffs!

Idag ställs höga krav på säkerhet och arbetsmiljö. Med en välutbildad personal minimerar du risken för olyckor, sjukfrånvaro och skadeståndskrav.

Vi på Stål & Verktyg erbjuder dig och ditt företag olika branschanpassade utbildningar. Detta är en viktig del i vårt kunderbjudande och vårt säkerhetsarbete. Säkerhet kommer bl.a. från rätt produkter, rätt utbildning och rätt inställning. Vi har ett urval av utbildningar som bidrar till bättre, effektivare och säkrare arbetsplatser. Utbildningarna följer Arbetsmiljöverkets- och branschorganisationernas rekommenderade kursplaner. Godkänd elev får ett kompetensbevis med foto.

För anmälan & frågor:
Skicka namn, personnummer, mailadress och mobilnummer på varje deltagare samt vilket datum och utbildning ni vill ha till magnus.svensson@sov.se

Första hjälpen och hjärtstartare

Utbildningen vänder sig till företag och organisationer som vill kunna hantera akut omhändertagande och liknande krissituationer på arbetsplats. 

Läs mer

Fallskydd

Våra fallskyddsutbildningar vänder sig till alla som arbetar på höga höjder (över 2 meter).

Läs mer

Säkra lyft/lyftutbildning

Kursen vänder sig till alla personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers.

Läs mer

Mobila arbetsplattformar

Mobila arbetsplattformar utbildning (sax & bomlift) vänder sig till alla som är handhavare av liftar samt arbetsledare och skyddsombud.

Läs mer

Heta arbeten

En utbildning för alla som utför heta arbeten, d.v.s. tillståndsgivare, brandvakt och hetarbetare.

Läs mer

Travers

Kursen vänder sig till dig som ska bli kranförare, lastkopplare, lyftledare eller signalman.

Läs mer

Stäng