Utbildning: Travers

Kursen vänder sig till dig som ska bli kranförare, lastkopplare, lyftledare eller signalman. Kursen är lämplig även för arbetsledare, BAS P och BAS U m.fl. Kursen behandlar även Svängkran-Portalkran-Konsolkran och Telfer. Kursen tar upp lagar och föreskrifter, kranarnas konstruktion, luftredskap, riskbedömning, lastkoppling, säkert arbete med kran, personlyft, kollisionsrisk, underhåll, kontroll och service.

Kurstid: 8 timmar

För anmälan:
Skicka namn, personnummer, mailadress och mobilnummer på varje deltagare samt vilket datum och utbildning ni vill ha till magnus.svensson@sov.se

Stäng