Prisaviseringar hösten 2022

Till våra kunder, Växjö 2022-08-18

Vår målsättning är alltid att ge våra kunder bästa möjliga pris och skapa förutsättningar för framgångsrika affärer tillsammans med er, men även att kontinuerligt förbättra produktutbudet samt att utveckla nya lösningar för att skapa kostnadssänkningar.

Vi har under 2022 haft en ny påverkanssituation i och med kriget i Ukraina i kombination med rester av den globala pandemin, kraftigt ökade transportkostnader, komponent- och materialbrist, ökad efterfrågan och därigenom en fortsatt prisuppgång. Vi kan fortsatt konstatera att världsmarknadsläget för produkt- och materialförsörjning är svårbedömd och komplicerad.

Normalt har vi kunnat prisavisera vid två tillfällen per år, februari och september, men för närvarande har hela branschen en utmaning i att hantera fasta datum varför vi kommer justera löpande där det är påkallat istället för generella ökningar som kan vara felaktiga. Alla kunder och artiklar som berörs kommer hanteras var för sig för att vi skall hamna så rätt som möjligt.

Vi kommer fortsätta att med högsta energi leva efter vår affärsmodell med välfyllda lokala lager nära våra kunder. Inte minst genom vår Lagerservice där vi tillsammans med våra kunder jobbar för att upprätthålla produktionslager ute i era verksamheter, men också genom en välfylld butik.

Höstens produktions och leverantörsaviseringar ligger för närvarande i ett spann från 5% upp till 13% och grundar sig till största del på fyra faktorer:

1) Energipriser för både tillverkning och frakter ökar kraftigt
2) Råvaru- och komponentpriser fortsätter uppåt.
3) Eftersläpande prisuppgångar på marknaden
4) Valutaeffekter gentemot den svenska kronan

Som ett led i detta tvingas även Stål & Verktyg inför hösten 2022 löpande justera priserna.

Den totala viktade prisjusteringen till marknaden bedöms till runt 7-8% men med stora variationer inom olika produktslag. På stålbaserade produkter (även infästning) är osäkerheten fortsatt stor och kan både komma att höjas ytterligare eller sänkas flera gånger beroende på råvaru- och efterfrågeläget och därför gäller flytande priser på Infästning och Stål.

Om Du har frågor eller vill ha ytterligare information är Du välkommen att kontakta Din säljare eller ansvarige på Stål & Verktyg.


Med vänlig hälsning
Henrik Löfberg, VD
Stål & Verktyg Anno 92 AB
070-345 97 77
henrik.lofberg@sov.se

Nyheter

Visa fler
Stäng