Säkra lyft/lyftutbildning

Kursen vänder sig till alla personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster, fungerar som signalman och dirigerar kranförare. Utbildningen tar upp allt från lagar och föreskrifter till riskbedömning och val av lyftanordning.

Kurstid: 4 timmar teori och praktik

För anmälan:
Skicka namn, personnummer, mailadress och mobilnummer på varje deltagare samt vilket datum och utbildning ni vill ha till magnus.svensson@sov.se

Stäng