Säkerhetsanalys av arbetsplats

Vi förstår vikten av en trygg och säker arbetsmiljö för både personal och företaget som helhet. Med vår säkerhetsanalys erbjuder vi en grundlig genomgång av er arbetsplats för att identifiera och åtgärda potentiella risker och faror.

 

Vår process innefattar följande steg:

1. Rundvandring på er arbetsplats: Vi besöker er arbetsplats för en noggrann och detaljerad rundvandring för att få en fullständig förståelse för era arbetsförhållanden och potentiella riskområden.

2. Analys/riskbedömning: Med vår erfarenhet och expertis genomför vi en noggrann analys och riskbedömning av er arbetsplats. Vi identifierar och utvärderar potentiella faror och risker för att förstå vilka åtgärder som behöver vidtas för att minimera riskerna.

3. Rätt skyddsutrustning: Vi ger rekommendationer om lämplig skyddsutrustning och säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för era anställda. Det kan inkludera allt från personlig skyddsutrustning till tekniska lösningar för att förhindra olyckor.

4. Dokument med förbättringsåtgärder: Efter analysen tillhandahåller vi en omfattande rapport med dokumenterade förbättringsåtgärder och rekommendationer för att förbättra er arbetsmiljö. Vi strävar efter att ge konkreta och praktiska åtgärder för att minimera riskerna och skapa en säkrare arbetsplats för alla.

Kontakta oss idag för att boka en säkerhetsanalys och ta det första steget mot en tryggare arbetsmiljö för ert företag.


 

Torbjörn Holgersson
Säljare Personligt skydd
0470 - 79 97 09
torbjorn.holgersson@sov.se

Stäng