Fallskyddsutbildning

Våra fallskyddsutbildningar vänder sig till alla som arbetar på höga höjder (över 2 meter). Oavsett om du jobbar med arbetsplattformar, i slutna utrymmen eller vid vatten, är denna utbildning avgörande för din säkerhet.

Både teori och praktik ingår, och du får till och med testa att hänga från sele med rätt utrustning. Kursen avslutas med praktiskt och teoretiskt prov för att säkerställa din fulla förståelse. Efter avslutad utbildning får deltagarna ett certifikat som gäller i 3 år. 

Fallskyddsutbildning Halvdag
Deltagaren gör hela sin teoridel hemma innan vi träffas, skriftligt certifieringsprov och praktiskt moment görs på ert egna kontor eller hos Stål & Verktyg (2 timmar).
Pris: 1995 kr/pers 

Fallskyddsutbildning Heldag 
Deltagaren gör hela sin teoridel, skriftligt certifieringsprov och praktiskt moment på ert egna kontor eller hos Stål & Verktyg (5 timmar).
Pris: 2495 kr/pers

Fallskyddsutbildning Repetition
Enbart teoridel + certifieringsprov, krav uppvisande av gammalt certifikat. 
Teori hemma & prov på plats: 1595kr/pers (1 timme).
Teori & prov på plats: 1795 kr/pers (3 timmar).

Giltigt certifikat i 3 år
Minimum 5 deltagare

För anmälan:
Skicka namn, personnummer, mailadress och mobilnummer på varje deltagare samt vilket datum & utbildning ni vill ha till magnus.svensson@sov.se

Stäng