Stål och Verktyg

Vår idé Vill du öka din effektivitet? Vår idé är att med rätt produkt-lösning göra din verksamhet effektivare, sänka dina total-kostnader och därmed öka din lönsamhet.

1 Sortimentsbredd
Vissa varor är svåra att få tag på. Inte minst om du är verksam inom industri- och byggsektorn. Där är behovet av specialprodukter större än någon annanstans. Vi strävar efter att ha bredast möjliga sortiment tillgängligt för dig i Växjö. Vi lager-håller idag över 20.000 artiklar. Detta sortiment styrs enbart av ditt och övriga lokala företags behov. Dessutom; med BIG-gruppens samlade resurser har vi med korta leveranstider tillgång till över 500.000 artiklar.

2 Kompetens
För att hitta de lägsta totalkost-naderna när du köper dina varor krävs det att du tar ställning till en mängd faktorer. Bland annat kvalitet, pris, varumärke, lagernivåer och krav på tillänglighet. Våra med-arbetare, alla med olika erfarenheter och kompetens inom industri- och byggsektorn, står redo att hjälpa dig att hitta precis rätt lösning med de lägsta totalkostnaderna. Fortsätt vara expert på ditt område! Vi är experter på vårt.

3 Närhet
Vi är smålänningar precis som du. Med vår kunskap om den lokala marknaden och dina specifika behov kan vi erbjuda dig de bästa lösningarna för dina behov. Att hålla nere dina lagernivåer utan att riskera förödande produktionsstopp på grund av att det saknas viktiga varor kan vara svårt. Vi strävar efter att erbjuda dig största möjliga leveranssäkerhet. Oavsett om du besöker oss eller om vi levererar till dig är avstånden korta.